English 

DRU Industriepark

ICER is located in the 2600 square meters (almost 28.000 square feet) large Afbramerij (deburring) building of the former DRU Factories in Ulft. The building is situated directly next to the .. Old Meulen-brook supplied the water for ... of the ... of a ....
The very heart of the ... DRU Industriepark in Ulft is precisely the spot where once the ... ... This region along the Oude IJssel river became the ... of the Dutch iron industries.
ICER is gehuisvest in de 2600 vierkante meter grote Afbramerij van de voormalige DRU fabrieken in Ulft. Het gebouw ligt direct naast de plek waar ooit de Oude Meulenbeek het water aanvoerde voor de aandrijving van de blaasbalgen van een hoogoven. Het hart van het huidige DRU Industriepark in Ulft is precies de plek waar ooit de Ulftse ijzergieterij haar oorsprong had. Dit gebied langs de Oude IJssel werd de bakermat voor de Nederlandse ijzerindustrie.


As from 1913, a never ending ... of colourful pots and pans ... and DRU secured ... with the ... enemalled products. A ... was added as well as a ..., that processed ... by ...  In the years following the second Worldwar, DRU continued to ... There was a ... demand for hearths, cooking pots and bathtubs. In light of increasing competition, starting in the 1960's and under ... of industrial designer Wim Gilles, more and more attention was ... to the ... of the products.

 kwam er een niet aflatende stroom kleurrijke potten en pannen op gang en de DRU verwierf bekendheid vanwege de kleurrijk geëmailleerde producten. Er kwam een badkuipengieterij bij en ook een stamperij, die plaatijzer verwerkte door het in een vorm te persen of stampen. Ook in de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de DRU zich sterk. Er was een explosieve vraag naar kachels, pannen en badkuipen. Omdat de concurrentie toenam werd, onder leiding van industrieel vormgever Wim Gilles, vanaf de jaren zestig ook steeds meer aandacht besteed aan de vormgeving van de producten.


Tours
Apart from the Afbramerij where ICER is housed, there are another six beautifully restored listed premises in DRU Industriepark, ... A treat for visitors with a love for architecture, ... and ...   In the other buildings .. DRU Cultuurfabriek (with library, art exposition, theater, music and conference), grand café Het Schaftlokaal, the SSP ... (events) and a housing corporation. Additionally, dwellings were ...

Guided tours are

Rondleidingen 
Naast de Afbramerij, waar ICER is gevestigd, zijn er nog zes  fraai gerestaureerde industriële monumenten op het DRU Industriepark, waar je je ogen uitkijkt. Het is smullen voor bezoekers die van architectuur, bouwtechniek en vormgeving houden. In de andere gebouwen zijn onder meer gevestigd: DRU Cultuurfabriek (met bibliotheek, kunstexpo, theater-, muziek- en vergaderzalen), grand café Het Schaftlokaal, SSP-HAL (evenementen) en een woningbouwcorporatie. Daarnaast zijn er in delen van het complex ook woningen gemaakt.

Het is mogelijk rondleidingen op het DRU Industriepark, inclusief ICER, bij te wonen. Mail for informatie.

More on DRU Industriepark.

ICER partners and sponsors